FAQs Complain Problems

शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा

शिक्षा समिति र प्रधानाध्यापकहरुको संयुक्त बैठक सम्बन्धमा ।

श्री शिक्षा समिति संयोजकज्यू,

श्री शिक्षा समिति सदस्यज्यूहरु सबै,

श्री प्रधानाध्यापकज्यूहरु सबै,

महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनः गठन गर्ने सम्बन्धमा ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनः गठन गर्ने सम्बन्धमा ।

अन्तिम लेखापरीक्षणको लागि आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

अन्तिम लेखापरीक्षणको लागि आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages