FAQs Complain Problems

शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा

आधारभूत तह(कक्षा ८) को ग्रैड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

आधारभूत तह(कक्षा ८) को ग्रैड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना पुनः प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना पुनः प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रधानाध्यापक बैठक उपस्थित सम्बन्धमा ।

श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

Pages