FAQs Complain Problems

शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा

राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

विद्यालय मूल्याङ्कन फारम भरी पठाइदिने बारे ।

श्री सम्मूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,

महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

विद्यार्थीको परिचय पत्र प्रयोग सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,

महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

Pages