FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना ।

महाकुलुङ गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक स्विकृत कार्यक्रम अनुसार यस गाउँपालिकाका कृषकलाई आवश्यक बीउ वितरणका लागि ईच्छुक संस्था, एग्रोभेट, ट्रेड लिङ्कलाई दररेट सहित उल्लेख गरी यो सूचना प्रकाशन भएको एक हप्ताभित्र सूचिकृत हुन यो  सूचना प्रकाशा गरीएको छ ।

भौतिक उपस्थितिमा हुने पठनपाठन बन्द गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण  विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका,
बुङ, सोलुखुम्बु ।

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा ।

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा ।

स्थायी शिक्षकहरुको तलबि प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

Pages