FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

वडा: वडा नं. १

वडा: वडा नं. १
नाम पद वडा इमेल फोन नं
आस्मान राई आसमान राई वडा अध्यक्ष वडा नं. १ ९८६६४१४५५६
किपुटी शेर्पा किपुटी शेर्पा महिला सदस्य वडा नं. १ 9863307440
मिनुमाया वि क दलित महिला सदस्य वडा नं. १ 9863784447
पञ्चमान राई वडा सदस्य वडा नं. १ ९८६२८३३८८५
लाक्पा नाम्गेल शेर्पा लाक्पा नाम्गेल शेर्पा वडा सदस्य वडा नं. १ ९७४२०७८२२१

वडा: वडा नं. २

वडा: वडा नं. २
नाम पद वडा इमेल फोन नं
प्रदिप राई प्रदिप राई वडा अध्यक्ष वडा नं. २ pradeepkulung39@gmail.com 9862759110
निरकुमारी कुलुङ निरकुमारी कुलुङ महिला सदस्य वडा नं. २ ९८४२८१९७१२
केशकुमारी वि.क केशकुमारी वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. २ 9862857431
अोशन राई ओशन राई वडा सदस्य वडा नं. २ ९७४१५१७५६६
प्रेम कुमार राई प्रेम कुमार राई वडा सदस्य वडा नं. २ ९८४३०१५९०३

वडा: वडा नं. ३

वडा: वडा नं. ३
नाम पद वडा इमेल फोन नं
डेक बहादुर राई डेक बहादुर राई वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ ९८६३००६०३६, 9842215545
दुर्गा बहादुर राई दुर्गा बहादुर राई वडा सदस्य वडा नं. ३ ९८४२९९९३३४
धन कुमार राई वडा सदस्य वडा नं. ३ ९८४०३०६२१५
तारा वि.क तारा वि.क दलित महिला सदस्य वडा नं. ३ ९८६०३४५०११
नक्कल सञ्च कुलुङ नक्कल सञ्च कुलुङ महिला सदस्य वडा नं. ३ ९८६१६४६५८

वडा: वडा नं. ४

वडा: वडा नं. ४
नाम पद वडा इमेल फोन नं
जय कुविर राई जय कुविर राई वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ ९८४२८९८२७९
युविका कुलुङ राई युविका कुलुङ राई महिला सदस्य वडा नं. ४ ९८४२८०९३१०
कमला वि क कमला वि क दलित महिला सदस्य वडा नं. ४ 9845372107
नरदमणी राई नरदमणी राई वडा सदस्य वडा नं. ४ ९७४१४८८१२७
रबिन राई रबिन राई वडा सदस्य वडा नं. ४ ९८४२८१९६७९

वडा: वडा नं. ५

वडा: वडा नं. ५
नाम पद वडा इमेल फोन नं
सञ्चराम राई सञ्चराम राई वडा अध्यक्ष वडा नं. ५ 9848280900
छलिमाया राई छलिमाया राई वडा सदस्य वडा नं. ५ ९८६६७९३२८१
किपतराम राई किपतराम राई वडा सदस्य वडा नं. ५ 9863311503
ङिमा साङ्गे शेर्पा ङिमा साङ्गे शेर्पा वडा सदस्य वडा नं. ५ 9843069951