FAQs Complain Problems

शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा

प्रधानाध्यापक बैठक उपस्थित भईदिने सम्बन्धमा ।

प्रधानाध्यापक बैठक उपस्थित भईदिने सम्बन्धमा ।

मितिः २०८०/०५/१९ गते म‌ंगलबार

समयः बिहान ठिक ११ः०० बजे

स्थानः महाकुलुङ गाउँकार्यपालिकाको सभाहल ।

विद्यालयगत निकासा विवरण सम्बन्धमा ।

विद्यालयगत निकासा विवरण सम्बन्धमा ।

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम दर्ता गराउन् र बुझाउने सम्बन्धमा ।

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम दर्ता गराउन् र बुझाउने सम्बन्धमा ।

Pages