FAQs Complain Problems

शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा

चौथो त्रैमासिक तलबी माग फारम तथा थप पाठ्यपुु्तक बापतको रकम माग गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

Invitation for bids

1.Construction of Ward office Building, Ward-3, Chheskam

2. Construction of Ward office Building, Ward-2, Pelmang

3. Construction of Bung Bazar Infrastructure

4.Purchase and Installation of CCTV in Secondary School, Mahakulung

Pages