FAQs Complain Problems

शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने, दर्ता गराउने र बुझाउने सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा सम्बन्धमा ।

श्री कक्षा ८ सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

शैक्षिक सत्र २०७९ को लागि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा

श्री वडा कार्यालयहरु(सबै),
श्री सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरु(सबै)
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

Pages