FAQs Complain Problems

शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा

विवरण सच्याउने, प्रवेश पत्र प्रिन्ट तथा प्रयोगात्मक अंक प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री आधारभूत तह कक्षा ८ सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

दस्तावेज: 

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धमा ।

पहिलो त्रैमासिकको तलबी माग फारम सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

 

Pages