FAQs Complain Problems

शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा

प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको सञ्चलन सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण विद्यालयहरु,

महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

करार नविकरण सम्बन्धनमा

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय,
महाकुलुङ गा.पा, सोलुखुम्बु ।

निकासा विवरण सम्बन्धमा ।

Pages