FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

महाकुलुङ कृषी बाली प्रदर्शनी उत्सव हुने बारे सूचना ।

माघे सक्रान्तीको अवसर पारेर  "प्राङ्गारीक कृषि उत्पादनको वृद्धि कृषको शान, परिश्रमी कृषकलाड्ढ सम्मान हाम्रो अभियान" भन्ने मूल नाराका साथ महाकुलुङ गाउँपालिकको कृषि शाखा र पहाडी विकास तथा संरक्षण समूह नेपाल,बुङको संयुक्त आयोजनामा महाकुलुङ कृषि उत्सव कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

चाक्चाकुर पर्वमा विदा हुने बारे ।

कुलुङ जातीहरुको महान् चाड चाक्‌चाकुर पर्वको अवसरमा मिति २०७५ पौष १० गते बसेको बैठको निर्णय अनुसार प्रत्येक वर्षको पौष १५, १६ र १७ गते महाकुलुङ गाउँपालिकाको सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुमा स्थानिय बिदा दिने निर्णय भएको सोही बमोजिम गर्न गराउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । निर्णय

५०% अनुदानमा प्लाष्टिक टनेल वितरण हुने बारे सूचना ।

यस गाउँपालिकाको कृषि शाखाको आर्थिक  वर्ष २०७६/०७७ को लागि स्विकृत कार्याक्रममा विनियोजित बजेट अनुसार  ५०% अनुदानमा प्लाष्टिक टनेल वितरण हुने हुदाँ यस गाउँपालिका भित्रका ईच्छुक कृषकहरुले कृषि शाषामा सम्पर्क गर्नुहोला ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार संयोजक दरखास्त फारम नमुना।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार संयोजक दरखास्त फारम नमुना देहाय अनुसारको रहेको छ ।

द्रस्टव्यः

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार संयोजक सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा सूचना ।

यस गाउँपालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार संयोजक ( अधिकृत स्तर छैटौ) करारमा लिनु पर्ने भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेको इच्छुक नेपाली नागरिकबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र रीतपूर्वक यस गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा दरखास्त पेश गर्नुहुन यो सूचना प्

महाकुलुङ गाउँपालिका अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरुमा बिभिन्न पदमा करार पदपूर्तिका सञ्चालित परीक्षाको अन्तिम नतिजा ।

यस महाकुलुङ गाउँपालिका अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरुमा बिभिन्न पदमा करार पदपूर्तिका लागि मिति २०७६/०८/११ मा सूचना प्रकाशित भई मिति २०७६/०९/०२ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजा र  मिति २०७६/०९/०३ गतेको अन्तर्वातामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क आ

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

यस गाउँकार्यपालिकको मिति २०७६/०८/११ गते प्रकाशित करार पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना अनुसार यहि मिति २०७६/०९/०२ गते सञ्चालित लिखित परीक्षामा सहभागी भई तपशील बमोजिमका सफल उम्मेद्वारहरुलाई अन्तर्वाताको लागि छनौट गरीएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

तपशिलः

दरखास्त फारम

मिति २०७६/०८/११ गते प्रकाशित करार पदको विज्ञापनको लागि उम्मेद्वारले भर्नुपर्ने दरखास्त फारम।

दस्तावेज: 

करार पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना ।

यसै महाकुलुङ गाउँपालिका अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरुमा बर्थिङ सेन्टर,खोप सेवा संचालन गर्नका लागि भ्याक्सिनेटर तथा कार्यालय सहयोगीको आवश्यक्ता रहेकोले पदमा करार नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका उम्मेद्वारबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

Pages