FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा ।

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा ।

स्थायी शिक्षकहरुको तलबि प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ।

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षकको छुट प्रविधिक ग्रेड माग सम्बन्धमा ।

शिक्षकको छुट प्रविधिक ग्रेड माग सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages