FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दिवा खाजाको माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा तालिका सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस महाकुलुङ गाउँपालिका, आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको मिति २०७८।१२।१३ को निर्णयानुसार शैक्षिक सत्र २०७८ को आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा-८) देहाय बमोजिमको समय तालिका अनुसार सञ्चालन गर्ने/गराउने निर्णय भएको हुदाँ सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना

बिउ किट तथा जैविक विषादी वितरण गरिने सम्बन्धि सूचना ।

प्रस्तुत प्रस्तुत विषयमा महाकुलुङ गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को लागि बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यस गाउँपालिकाका भित्रका कृषक समूह तथा आगुवा कृषक हरुलाई बर्षे तरकारीको बीउ, जैविक विषादी र फेरोमेन ट्रयाप वितरण गरिने हुदा पहाडी विकासले वितरण गरेको र नबिकरण हुन बाकी कषक समू

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

एक समूह एक बाली उत्पादन पकेट प्रदर्शनी कार्यक्रम अन्तर्गत महाकुलुङ गाउँपालिका कार्यालयको आ.ब. ०७८/७९ को तपशिल बमोजिमको स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालनका लागि इच्छुक महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं.

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत महाकुलुङ गाउँपालिका कार्यालयको आ.ब. ०७८/७९ को तपशिल बमोजिमको स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालनका लागि इच्छुक महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं.

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनतर्गत महाकुलुङ गाउँपालिका कार्यलयको आ.ब ७८/७९ को तपशिल बमोजिमको स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालनका लागि महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं.१,३,४,र ५ भित्रका कृषि समूह/समिति/सहकारी/कृषि तथा पशुपालन फार्म/कम्पनीहरुले गत आ.

Pages