FAQs Complain Problems

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिनेबारे सूचना ।

बेरोजगार दर्ता फारमःhttps://mahakulungmun.gov.np/content/Unemployment-registration-form

आर्थिक वर्ष: