FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेक,२०७५ ७५/७६ 10/08/2020 - 12:07 PDF icon कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेक,२०७५
महाकुलुङ गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 10/05/2020 - 14:32 PDF icon महाकुलुङ गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि-२०७४
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली,२०७४ ७४/७५ 10/05/2020 - 14:22 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली,२०७४.pdf
छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि ७५/७६ 11/26/2019 - 15:50 PDF icon छात्रवृत्ति कार्याविधि.pdf
शिक्षक अनुदान तथा अन्य कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 15:40 PDF icon शिक्षक अनुदान तथा कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि.pdf
स्थानिय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन - २०७५ ७५/७६ 11/26/2019 - 15:36 PDF icon स्थानिय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन.pdf
विनियोजन ऐन - २०७६ ७६/७७ 06/28/2019 - 12:19 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६।०७७ .pdf
आर्थिक ऐन- २०७५ ७५/७६ 08/04/2018 - 18:26 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७५.pdf
विनियोजन ऐन - २०७५ ७५/७६ 08/04/2018 - 18:25 PDF icon विनियोजन ऐन-२०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय र आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण ७४/७५ 08/04/2018 - 17:38 PDF icon गाउँ-कार्यपालिकाको-निर्णय-र-आदेश-वा-अधिकारपत्रको-प्रमाणिकरण.pdf

Pages