FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय र आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण ७४/७५ 08/04/2018 - 17:38 PDF icon गाउँ-कार्यपालिकाको-निर्णय-र-आदेश-वा-अधिकारपत्रको-प्रमाणिकरण.pdf
पदाधिकारीको आचारस‌ंहिता ७४/७५ 08/04/2018 - 17:33 PDF icon पदाधिकारीको आचारस‌ंहिता.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली-२०७४ ७४/७५ 08/04/2018 - 17:30 PDF icon गाउँ-कार्यपालिका-कार्यसम्पादन-नियमावली-२०७४.pdf
गाउँकार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली-२०७४ ७४/७५ 08/04/2018 - 17:25 PDF icon गाउँ-कार्यपालिका-कार्यविभाजन-नियमावली-२०७४.pdf
गाउँपालिकाको वैठक सञ्चालन सम्वन्धि कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 08/04/2018 - 17:15 PDF icon गाउँपालिकाको-वैठक-सञ्चालन-सम्वन्धि-कार्यविधि-२०७४.pdf
महाकुलुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन ७४/७५ 05/31/2018 - 10:24 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि.pdf
शिक्षा नियमावली ७४/७५ 03/21/2018 - 16:37 PDF icon शिक्षा नियमावली.pdf
सहकारी ऐन ७४/७५ 03/20/2018 - 13:29 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ ७४/७५ 11/11/2017 - 19:23 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf

Pages