FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम अभिमुखिकरण सम्बन्धमा ।

श्री गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

श्री ५ वटै वडाका अध्ययक्षज्यू,

श्री कार्यपालिका सदस्यज्यू,

श्री प्रधानाध्यापकज्यू,

श्री सम्पुर्ण स्वास्थ्य संस्था प्रमुखज्यू,

महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

पहिलो त्रैमासिकको तलबी माग फारम सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

 

राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

विद्यार्थीको परिचय पत्र प्रयोग सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,

महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको सञ्चलन सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण विद्यालयहरु,

महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

करार नविकरण सम्बन्धनमा

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय,
महाकुलुङ गा.पा, सोलुखुम्बु ।

Pages