FAQs Complain Problems

विवाहो सूचना फारम

स‌ंलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरुः

  • दुलहा र दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • कुनै एक जना विदेशमा रहेमा विदेश स्थित नेपाली राजदुतावसबाट प्रमाणित अधिकृत वारेसनामा
  • दुलाहा वा दुलही नभएमा अदालतबाट भएको नाता कायमको कागज
  • दुवै जनाको हालै खिचेको अटो साइजको फोटो

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: