FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for e-bids

Mahakulung Rural Municipality has allocatd fund toward the cost of One Household One Tap Connection in Mahakulung-5, Gudel and intends to apply part of the fund to cover eligible payments under contract for 02/W/SOLU/MK/076/77:One Household One Tap Connection in Mahakulung-5, Gudel .

सर्जिकल उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

यस गाउँपालिकाको बुङ अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने सर्जिकल उपकरहरु सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त फार्म, संस्था वा कम्पनीले  आवश्यक प्रमाण-पत्र  कागजातहरु संलग्न गरी यस कार्यालबाट बोलपत्र दस्तुर तिरी खरिद गरीएको सिलबन्दि दरभाउपत्र रितपूर्वक भरी सल्लेरी स्थित राष्

सर्जिकल उपकरण खरिद सम्बन्धी शर्तहरु ।

सर्जिकल उपकरण खरिद सम्बन्धी शर्तहरु ।

Pages