FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिः २०७९/११/११

प्रधानाध्यापक बैठक उपस्थित सम्बन्धमा ।

श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

विवरण सच्याउने, प्रवेश पत्र प्रिन्ट तथा प्रयोगात्मक अंक प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री आधारभूत तह कक्षा ८ सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

दस्तावेज: 

Pages