FAQs Complain Problems

शिलबन्दी तथा प्रिन्टर खरिदसम्बन्धी दरभाउपत्रको तुलनात्मक मुल्याङ्कन

नियम अनुसार खोलिएकमा दरभाउपत्र (शिलबन्दी) थान–४ को तुलनात्मक मुल्याङ्कन

शिलवन्दी दरभाउदाताहरुको बोल कबोल रकमको आर्थिक मूल्याङ्कन÷तुलनात्मक विवरण अनुसार दर्ता नं. २ – इन्टरेक्टिभ  कम्प्यूटर सिष्टम्स प्रा.लि., न्यूरोड काठमाडौं को शिलबन्दी दरभाउपत्र रु १७,९३,५००।– (अक्षरेपी सत्र लाख त्रियानब्बे हजार पाँच सय) सहित छनौंट भएको सम्बन्धित सबैमा जानकारीका्े लागि अनुरोध छ ।

थप जानकारिको लागी तापसिलमा दिइएको pdf फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् 

१ .शिलबन्दी तथा प्रिन्टर खरिदसम्बन्धी दरभाउपत्रको तुलनात्मक मुल्याङ्कन

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: