FAQs Complain Problems

पशुसेवा शाखा

कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक कर्मचारी करार सेवा दरखास्त फाराम

दरखास्त फाराम

दस्तावेज: 

आ.व ०७७/०७८ को पशुपन्छी सेवा शाखा तर्फको स्विकृत कार्यक्रम ।

घरदैलो पशुपन्छी उपचार सेवा अभियान ।

पशुपन्छी सेवा शाखाद्वारा कृषकको घरदैलो पुग्ने र उपचार नपाएका पशुपन्छी उपचार गराउने अभियान अन्तर्गत टोलटोल तथा खर्क खर्कमा निशुल्क पशुपन्छी सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages