FAQs Complain Problems

कृषि शाखा

अदुवा खेति कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

अदुवा खेति कार्यक्रम ७५% अनुदानमा महाकुलुङ गाउँपालिकाको कृषि कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०८० बमोजिम प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव छनौट सम्बन्धमा ।

यस महाकुलुङ गाउँकार्यपालिका पशुपन्छी विकास शाखा तर्फको आ.व.

माटो परिक्षण तथा बाली उपचार शिविर सम्बन्धी सूचना ।

Pages