FAQs Complain Problems

स्थायी शिक्षकहरुको तलबि प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

आर्थिक वर्ष: