FAQs Complain Problems

आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा सम्बन्धमा ।

श्री कक्षा ८ सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

आर्थिक वर्ष: