FAQs Complain Problems

७७/७८

शैक्षिक सत्र २०७७ को विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा मिति २०७८/०२/१९ गतेका दिन बसेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति भई आवधिक मूल्याङ्कन गर्न नसकिने ठहर गरी यस गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सबै विद्यालयहरुले कक्षा १ देखि ९ सम्मका विद्यार्थीहरुको मूल्याङ

Request for quotation for OPERATION OF REGISTRATION CAMP FOR VITAL EVENTS REGISTRATION SOCIAL SECURITY AND RELATED COMPLAINT

Request for  quotation for OPERATION OF REGISTRATION CAMP FOR VITAL EVENTS REGISTRATION SOCIAL SECURITY AND RELATED COMPLAINT

Request for quotation!

Request for  quotation for OPERATION OF REGISTRATION CAMP FOR VITAL EVENTS REGISTRATION SOCIAL SECURITY AND RELATED COMPLAINT

Pages