FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for bids

 

1. MRM/079/080/WORKS03: Upgradation of Mahkulung Chakrapath

2. MRM/79/80WORKS/05:Construction of Bhuwa Khola Bridge

3.MRM/79/80WORKS/06: Construction of Hongu Khola Bailey Bridge

Invitation for bids for procurement of medicines.

Invitation for bids for procurement of medicines.

स्पेशिफिकेशन परिवर्तन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages