FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको निर्णय

२०७९ फाल्गुन ९

मिति २०७९ फाल्गुन ९ गते मंगलबारका दिन आ.व २०७९/८० को पाचौँ कार्यपालिकाको बैठक महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री सूर्य बहादुर राईज्यूको अध्यक्षतामा बसी देहायका कार्यपालिका सदस्यहरुको उपस्थितिमा प्रस्ताव उपर छलफल गरी निर्णय गरियो ।

दस्तावेज: 

२०७९/०३/१० को गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय

२०७९/०३/०६ को गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय

Pages