FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना।

परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना।

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम दर्ता गराउन् र बुझाउने सम्बन्धमा ।

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम दर्ता गराउन् र बुझाउने सम्बन्धमा ।

आधारभूत तह(कक्षा ८) को ग्रैड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

आधारभूत तह(कक्षा ८) को ग्रैड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages