FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य शाखा

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

Inviation for sealed quotation

Invitation for sealed quotation

1. Procurement of medicine

2. Procurement of Surgical Item

3. Procurement of Medical Equipment

करार सेवा मार्फत पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

करार सेवा मार्फत पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Pages