FAQs Complain Problems

पशुसेवा शाखा

निशुल्क रेविज विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने सूचना ।

महाकुलुङ अध्यक्ष उत‍्कृष्ट पशुपन्छी पालन कृषकहरुलाई प्रोत्साहन र सम्मान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

महाकुलुङ अध्यक्ष उत‍्कृष्ट पशुपन्छी पालन कृषकहरुलाई प्रोत्साहन र सम्मान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

घर पालुवा तथा भुस्याहा कुकुरहरुको निःशुल्क बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

घर पालुवा तथा भुस्याहा कुकुरहरुको निःशुल्क बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Pages