FAQs Complain Problems

कृषि शाखा

तेस्रो महाकुलुङ कृषि बाली प्रदर्शनी उत्सव हुने सम्बन्धी सूचना ।

तेस्रो महाकुलुङ कृषि बाली प्रदर्शनी उत्सव हुने सम्बन्धी सूचना ।

हिउदे घाँसको विउ वितरण सम्बन्धी सूचना

हिउदे घाँसको विउ वितरण सम्बन्धी सूचना

सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना ।

महाकुलुङ गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक स्विकृत कार्यक्रम अनुसार यस गाउँपालिकाका कृषकलाई आवश्यक बीउ वितरणका लागि ईच्छुक संस्था, एग्रोभेट, ट्रेड लिङ्कलाई दररेट सहित उल्लेख गरी यो सूचना प्रकाशन भएको एक हप्ताभित्र सूचिकृत हुन यो  सूचना प्रकाशा गरीएको छ ।

Pages