FAQs Complain Problems

कृषि शाखा

एग्रोभेटमा उपलब्ध बीउ बिजन ५०% छुट दिइने बारे सूचना ।

एग्रोभेटमा उपलब्ध बीउ बिजन ५०% छुट दिइने बारे सूचना ।

 

व्यवसायिक चिया खेती गर्ने कृषकहरुलाई चिया प्रशोधन मेसिन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

व्यवसायिक चिया खेती गर्ने कृषकहरुलाई चिया प्रशोधन मेसिन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

खायन आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

खायन आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

Pages