FAQs Complain Problems

कृषि शाखा

प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धमा ।

पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता तथा सम्झौता सम्बन्धमा ।

पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता तथा सम्झौता सम्बन्धमा ।

बिउ किट तथा जैविक विषादी वितरण गरिने सम्बन्धि सूचना ।

प्रस्तुत प्रस्तुत विषयमा महाकुलुङ गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को लागि बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यस गाउँपालिकाका भित्रका कृषक समूह तथा आगुवा कृषक हरुलाई बर्षे तरकारीको बीउ, जैविक विषादी र फेरोमेन ट्रयाप वितरण गरिने हुदा पहाडी विकासले वितरण गरेको र नबिकरण हुन बाकी कषक समू

Pages