FAQs Complain Problems

परिक्षाफल प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।(श्री प्रधानाध्यापक ज्यू,कक्षा-८ सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरु)

परिक्षाफल प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।(श्री प्रधानाध्यापक ज्यू,कक्षा-८ सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरु)

Regarding the publication of examination results .

आर्थिक वर्ष: