FAQs Complain Problems

ग्रामीण शिक्षा तथा वातावरण विकास केन्द्रमा कर्मचारी आवश्यकता

ग्रामीण तथा वातावरण विकास केन्द्रले महाकुलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा कार्त्तिक २०७५ देखि असार २०७६ सम्म यस गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यालयको क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन गर्न गइरहेको हुनाले सोका लागि आवश्यक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट तपशिल बमोजिमको पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

पद : सामुदायिक परिचालक - १ जना
कार्य क्षेत्र : सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिका

अवधि : ९ महिना (पछि थप हुन सक्ने)

Advertisement Social Mobilizer

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: