FAQs Complain Problems

८०/८१

आवश्यक समन्वय/ सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा ।

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सहजकर्ताहरुले संकलन गरेको विवरणः

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा ।

क्र.स. विज्ञापन नं पद/ तह/ सेवा/ समंह माग पद संख्या
१०/२०८०/८१

अदुवा खेति कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

अदुवा खेति कार्यक्रम ७५% अनुदानमा महाकुलुङ गाउँपालिकाको कृषि कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०८० बमोजिम प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

Pages