FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन - २०७६ ७६/७७ 06/28/2019 - 12:19 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६।०७७ .pdf
आर्थिक ऐन- २०७५ ७५/७६ 08/04/2018 - 18:26 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७५.pdf
विनियोजन ऐन - २०७५ ७५/७६ 08/04/2018 - 18:25 PDF icon विनियोजन ऐन-२०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय र आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण ७४/७५ 08/04/2018 - 17:38 PDF icon गाउँ-कार्यपालिकाको-निर्णय-र-आदेश-वा-अधिकारपत्रको-प्रमाणिकरण.pdf
पदाधिकारीको आचारस‌ंहिता ७४/७५ 08/04/2018 - 17:33 PDF icon पदाधिकारीको आचारस‌ंहिता.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली-२०७४ ७४/७५ 08/04/2018 - 17:30 PDF icon गाउँ-कार्यपालिका-कार्यसम्पादन-नियमावली-२०७४.pdf
गाउँकार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली-२०७४ ७४/७५ 08/04/2018 - 17:25 PDF icon गाउँ-कार्यपालिका-कार्यविभाजन-नियमावली-२०७४.pdf
गाउँपालिकाको वैठक सञ्चालन सम्वन्धि कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 08/04/2018 - 17:15 PDF icon गाउँपालिकाको-वैठक-सञ्चालन-सम्वन्धि-कार्यविधि-२०७४.pdf
स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ ७४/७५ 11/11/2017 - 19:23 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf