सूचना तथा समाचार

अ.हे.व, अ.न.मी र कार्यालय सहयोगीको नतिजा ।

मिति २०७५/०६/२१ र २०७५/०६/२२ गते संचालित  अ.हे.व, अ.न.मी र कार्यालय सहयोगी पदको लागि संचालन भएको लिखित र मौखिक परीक्षाको योग्यताक्रम अनुसारको नतिजा ।

परीक्षा सारिएको बारे।

यहि मिती १५ र १६ गते हुने भनिएको अ.न.मी, अ.हे.व र का.स को मौखिक र लिखित परीक्षा विविध कारणले गर्दा हुन नसकेकोले गर्दा मिति २१ र २२ गतेको लागि सारिएको जानकारी गराउदछौ  ।

करार पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

 यसै महाकुलुङ गाँउपालिका अन्तरगतका स्वास्थ्य चाैकीहरुमा बर्थिङ सेन्टर संचालन खोप सेवा संचालन गर्नका लागी भ्याक्सिनेटर तथा कार्यालय सहयोगीको आवश्यकता रहेकोले तपशिलको पदमा करार नियूक्ती गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरुबाट दरखास्त अाह्वान गरिन्छ ।
तपशिलः

शिलबन्दी तथा प्रिन्टर खरिदसम्बन्धी दरभाउपत्रको तुलनात्मक मुल्याङ्कन

नियम अनुसार खोलिएकमा दरभाउपत्र (शिलबन्दी) थान–४ को तुलनात्मक मुल्याङ्कन

करार सेवामा सूचना प्रविधि अधिकृतको पदपूर्ति गर्ने बारे सूचना!

दस्तावेज: 

कृषि शाखाको सूचना

Pages